SIK Elite Nyheder FC Salling shop Skive IK shop Medlemslogin Kontakt

Racismepolitik hos SIK

SIK giver racisme det røde kort !

 

Skive Idræts Klub / Skive Idræts Klub Elite A/S ønsker at være en mangfoldig klub.

Der skal være plads til alle uanset udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

SIK’s racismepolitik omfatter alle, såsom tilskuer, træner, spiller og andre der  besøger vores stadionanlæg, træningsanlæg og udenfor disse områder, skal føle sig trygge.

Vi tolerer ikke noget form for racisme og diskrimination og opfordrer alle, der opholder sig i klubben, til at tage afstand hertil.  

Ovenstående betyder, at SIK officielt tager afstand fra enhver form for kommunikation, der enten sårer, støder eller provokerer et andet menneske på baggrund af dets udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

Ved kommunikation forstås:

  • Racistiske tilråb
  • Racistiske slagsange
  • Omdeling af racistisk litteratur

Overtrædelse af ovennævnte medfører bortvisning og karantæne og beslaglæggelse af racistisk litteratur.

Overtrædelse i forbindelse med tilråb i forhold til udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer vil i første gangs tilfælde medføre bortvisning fra SIK elites kampe i 6 måneder.

Ved gentagelse af samme person(er) tages længden af bortvisning op til vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Eventuelt bødeforlæg vil blive videresendt til rette vedkommende.

Racisme i forhold til spillere

Spillere der deltager i racistisk optræden på og udenfor banen vil blive idømt disciplinær straf i form af bøde og karantæne. I grove tilfælde vil overtrædelse medføre bortvisning / udelukkelse. 

/Bestyrelsen