SIK Elite Nyheder FC Salling shop Skive IK shop Medlemslogin Kontakt

Nyhed Tilbage

Generalforsamling 2021 Skrevet d. 10/05 2021

Skive IK generalforsamling onsdag den 19. maj 2021

Dagsorden:

Velkomst.

SIK sang

 1. Valg af dirigent
  Valg af 2 stemmetællere

 2. Formanden aflægger beretning

 3. Regnskaber fremlægges til decharge

 4. Budget fremlægges til orientering

 5. Anton Jensens mindelegat

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er følgende:

Peter Svendsen – er på valg og genopstiller ikke

Bettina B. Pedersen - er på valg og genopstiller ikke   


Allan Rahn – er valgt for perioden 2020-2021  
Lisbeth Bach Søndergaard – er valgt for perioden 2020-2021
Peter Vestergaard – er valgt for perioden 2021-2022


Henrik Kirketerp-Møller – er på valg og indstilles til genvalg 2021-2022
Svend Frøslev –  er på valg og indstilles til genvalg 2021-2022

 

Bestyrelsen foreslår som nyt bestyrelsesmedlem

Kurt Larsen

Per B. Gundelund

 

 1. Valg af revisor
  Bestyrelsen forslår Dansk Revision

 2. Eventuelt

 3. Afslutningsvis et SIK længe leve